VCA

Steeds meer opdrachtgevers stellen VCA-certificatie verplicht.
De VCA cursus is bedoeld voor medewerkers van technische bedrijven, aannemers en installatiebedrijven, daar waar grotere risico’s worden gelopen op de werkvloer. VCA is bedoeld om veiliger te kunnen werken en het aantal bedrijfsongevallen te verminderen.

De VCA cursus leidt op voor het examen basisveiligheid VCA.Het leerdoel van de VCA cursus is om kennis en begrip te verschaffen over basisregels op het gebied van veiligheid, zodat deze op de werkvloer kunnen worden toegepast. Wanneer medewerkers zich bewust zijn van de risico’s en gevaren op de werkvloer kunnen ze hiernaar handelen. Zo ontstaat er een veiliger situatie voor iedereen.

Inhoud van de VCA cursus:

 • Basiskennis van relevante onderwerpen uit de veiligheid- en gezondheidswetgeving;
 • Termen risico, preventie en beheersmaatregelen;
 • Oorzaken van een ongeval en methodes voor ongevalpreventie;
 • Gebruik van werkvergunningen;
 • Algemene risico’s en beheersmaatregelen voor gevaarlijke stoffen, branden en explosies en besloten ruimten;
 • Gereedschappen en gereedschapmachines;
 • Hijsen, tillen, dragen;
 • Struikelen, uitglijden, vallen;
 • Werken op hoogte;
 • Algemene risico’s en beheersmaatregelen van elektriciteit;
 • Juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en gebruikstoepassing.

Meer weten? Vraag geheel vrijblijvend meer informatie over VCA aan