Beheerder Brandmeldinstallatie

De Beheerder Brandmeldinstallatie draagt een grote verantwoordelijkheid en moet dan ook goedopgeleid zijn om situaties van brandgevaar te herkennen en daarnaar te handelen. Bovendien weet de beheerder brandmeldinstallatie een echte dreiging van vals alarm te onderscheiden.
Een Beheerder Brandmeldinstallatie is belast met de bediening, de periodieke controle en hetpreventief onderhoud van een brandmeldinstallatie, zoals staat omschreven in de NEN 2654. Daarnaast fungeert hij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor debrandweer om uit te rukken.
Na het volgen van de opleiding Beheerder Brandmeldinstallaties is de deelnemer in staat omhet beheer te voeren over een brandmeldinstallatie (BMI) waarmeekosten bespaard kunnen worden.
Meer weten? Vraag geheel vrijblijvend meer informatie over opgeleid personeel BMI aan.