Opleidingen & Trainingen

Een veilig gevoel begint bij goed geïnstrueerd personeel. Ernstige ongevallen of calamiteiten binnen de organisatie kunnen namelijk grote financiële of lichamelijke consequenties met zich meebrengen.
Snelle en deskundige hulp kan persoonlijk leed beperken en in veel gevallen grote schade voorkomen. Certum Safety Group biedt een gevarieerd aanbod van opleidingen op het gebied van BHV en VCA. Onze kwalitatief hoogwaardige lessen voldoen aan alle wettelijk vastgelegde eisen en worden gegeven door bevoegde en gediplomeerde instructeurs die allen werkzaam zijn in de spoedeisende hulpverlening, zoals het ziekenhuis, de ambulancedienst of de brandweer.

Maatwerk

Uitgangspunt van onze opleidingen is maatwerk. Het is belangrijk dat uw medewerkers weten hoe te handelen bij een ongeval bij u op de werkvloer. Onze trainingsprogramma’s houden rekening met de specifieke risico’s die zich binnen uw bedrijf of organisatie kunnen voordoen. Zo herkent uw personeel de situatie op de werkvloer en kunnen zij ernaar handelen.
Door praktijkgerichte situaties na te bootsen zullen uw medewerkers de stof beter tot zich nemen en beter onthouden. In geval van nood zullen zij dan adequaat handelen en (ernstig) leed kunnen voorkomen.
Voor al onze cursussen kunt u zich zowel individueel als in groepsverband aanmelden. Wij informeren u graag geheel vrijblijvend over onze mogelijkheden en onze scherpe cursustarieven.

VCA-VOL

Bent u als leidinggevende (nog) niet in het bezit van een VCA-certificaat? Na het volgen van de VCA-VOL training kwalificeert u zich door middel van slechts één examen! De module VCA-VOL is bedoeld voor leidinggevenden die niet in het bezit zijn van het diploma of certificaat VCA. U volgt onze training en wanneer uhet examen…

Lees meer

Beheerder Brandmeldinstallatie

De Beheerder Brandmeldinstallatie draagt een grote verantwoordelijkheid en moet dan ook goedopgeleid zijn om situaties van brandgevaar te herkennen en daarnaar te handelen. Bovendien weet de beheerder brandmeldinstallatie een echte dreiging van vals alarm te onderscheiden. Een Beheerder Brandmeldinstallatie is belast met de bediening, de periodieke controle en hetpreventief onderhoud van een brandmeldinstallatie, zoals…

Lees meer

BHV Basisopleiding

Ook op het gebied van BHV bent u bij Certum Safety Group aan het juiste adres.Goede persoonlijke opleidingen bij u op locatie of in onze trainingsruimtentegen scherpe tarieven. De basis BHV cursus van Certum Safety Group is bestemd voor iedere toekomstige bedrijfshulpverlener.De deelnemer leert op verantwoorde wijze een beginnende brand te bestrijden, levensreddende handelingen…

Lees meer

BHV Herhaling

Ook op het gebied van de herhaling van uw BHV bent u bij Certum Safety Group aan het juiste adres.Goede persoonlijke opleidingen op locatie of bij ons tegen scherpe tarieven. De BHV Herhaling is bestemd voor bedrijfshulpverleners die reeds in het bezit zijn van een diploma of certificaat Basisopleiding Bedrijfshulpverleneren in het kader van…

Lees meer

VCA

Steeds meer opdrachtgevers stellen VCA-certificatie verplicht. De VCA cursus is bedoeld voor medewerkers van technische bedrijven, aannemers en installatiebedrijven, daar waar grotere risico’s worden gelopen op de werkvloer. VCA is bedoeld om veiliger te kunnen werken en het aantal bedrijfsongevallen te verminderen. De VCA cursus leidt op voor het examen basisveiligheid VCA.Het leerdoel van de…

Lees meer