Waarom blusmiddelen gekeurd moeten worden

Al vele jaren is het verplicht om blusmiddelen periodiek te laten keuren. De keuring van brandblussers en brandhaspels is daar een onderdeel van. Verzekeraars controleren of een keuring jaarlijks heeft plaatsgevonden.

Ze zijn vaak een bepalende factor als het gaat om deze keuring. In het geval je de blusmiddelen niet keurt, keert de verzekering vaak niet uit bij een claim op de brandverzekering. Daarom is een keuring van de blusmiddelen wettelijk verplicht.

Naast deze verplichting, is het ook belangrijk om goed werkende brandblussers te hebben die een brand kunnen bestrijden. Het onderhoud is dus ook noodzakelijk als u er zeker van wilt zijn dat de blusmiddelen en de brandblussers goed werken.

Welk blusmiddel of brandblussers u het best kunt gebruiken, is afhankelijk van het materiaal dat in brand staat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen. Wij geven u graag een passend advies.