Uw klimmaterieel keuren

NEN 2484

Bij Certum Safety Group kunt u ook terecht voor het keuren van uw klimmaterieel (ladders en trappen) conform NEN-2484. Voor klimmaterieel gelden namelijk strenge wetten en normen.

Jaarlijks gebeuren er nog zeer veel ongevallen met draagbaar klimmaterieel. Gebrek aan kennis van het klimmaterieel en onjuiste werkmethoden zijn meestal de oorzaak van ongevallen. Ligt de oorzaak van het ongeval bij het klimmaterieel zelf, dan is er sprake van ondeugdelijk materieel.

Het is dan ook vanzelfsprekend dat er strenge wetten en normen gelden waaraan het klimmaterieel moet voldoen. Door het laten keuren van uw draagbaar klimmaterieel kunt u aantonen dat u ‘veilige’ arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers. Neem contact op om te weten wat wij voor u kunnen betekenen.