Erkend onderhoudsbedrijf droge blusleidingen

Certum Safety Group is een erkend onderhoudsbedrijf voor onder meer droge blusleidingen en verzorgt het jaarlijks controleren, repareren, testen en 5-jaarlijks beproeven hiervan. De werkzaamheden voor het 5-jaarlijks periodiek beproeven en afpersen van droge blusleidingen op 24 bar, wordt geheel uitgevoerd conform NEN 1594:2006.

Het beproeven kan alleen worden uitgevoerd nadat de jaarlijkse controle en/of onderhoudswerkzaamheden hebben plaatsgevonden en de geconstateerde gebreken zijn verholpen, dan wel de noodzakelijke reparaties zijn uitgevoerd. Na uitvoering van de werkzaamheden ontvangt de opdrachtgever een compleet Rapport van Bevindingen. Wij werken met een afpers-unit waarin wij 1000 liter water kunnen meenemen, zodat er met gemak meerdere blusleidingen per dag kunnen worden beproefd!

Hogedruk (HD) droge blusleidingen

Certum Safety Group kan ook de nieuwe hogedruk droge blusleidingen onderhouden en beproeven. Het 5-jaarlijkse beproeven van deze hogedruk blusleiding wordt uitgevoerd op 60 bar. Met onze aangepaste afpers-unit kunnen wij zowel lagedruk- als hogedruk blusleidingen beproeven.

Certum Safety Group kan ook de inspectie en reparatie van zowel open als gesloten brandputten verzorgen. Door de brandput jaarlijks te laten inspecteren en beproeven bent u verzekert van een betrouwbare put. Per brandweerput wordt er een rapportage opgemaakt waarin onder meer de volgende onderdelen zijn opgenomen: capaciteit in combinatie met de manometrische zuigdruk, kwaliteit en bereikbaarheid van de put.

Voor een offerte op maat of verdere inlichtingen kunt u contact opnemen via telefoon of e-mail.